За да улесни зареждането на сайта, Subway.bg Ви моли да разрешите качването на „Cookies” на Вашия компютър.
За повече информация, вижте нашата Политика за защита на личните данни.

Защита на личните данни

Последна редакция:  21.01.2014 г.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА SFAFT BV
Фондов тръст за реклама на франчайзи на Subway B.V.
Амстердам, Холандаия

SUBWAY България

СЪДЪРЖАНИЕ

 1. Обхват на настоящата декларация за защита на личните данни
 2. Съгласие
 3. Съгласие за споделяне и разкриване на информация, включително международен трансфер на данни
 4. Съгласие за електронно известие, в случай че има пробив в сигурността
 5. Нашата употреба на Вашата лична информация и вид лична информация, която можем да съберем
 6. Събраната от нас лична информация, предоставена от Вас
 7. Интернет потребители - бисквитки, Интернет протокол (IP) адрес, обобщена информация
 8. Следване на правилата на Съюза за цифрови реклами
 9. Интернет-базирана/онлайн поведенческа реклама
 10. Деца и събиране на данни
 11. Събиране и използване на личната информация на франчайзополучател и потенциален франчайзополучател на SUBWAY®
 12. Мобилна информация
 13. Мобилни маркетингови промоции и рекламаь
 14. Препратете на приятел или препоръчайте на приятел
 15. Отказване от имейл бюлетини
 16. Споделяне на лична информация
 17. Сигурност
 18. Съхранение, задържане и точност на личната информация
 19. Достъп, контрол и актуализация на Вашата лична информация
 20. Информация за контакти със служителя по личните данни на SFAFT BV
 21. Линкове към уеб сайтове и трети страни, които не са свързани със SFAFT BV България
 22. Социални мрежи и онлайн работа
 23. Вашите права за защита на личните данни в Калифорния
 24. Спазване на споразумението U.S. – EU и U.S. – Swiss Safe Harbor
 25. Членове на Европейския съюз
 26. Привеждане в изпълнение
 27. Международна политика за защита на личните данни
 28. Промени в нашата декларация за защита на личните данни
 29. Общи условия за употреба на уеб сайта

1. Декларация за защита на личните данни

Вашата защита на личните данни е много важна за нас. Настоящата декларация за защита на личните данни разкрива как фондовият тръст за реклама на франчайзополучателя на Subway B.V.("SFAFT BV") и нейните дъщерни компании и филиали, събира, защитава, използва и споделя събраната за Вас лична информация в съответствие със Закона на България за защита на личните данни от 2002 г. (изменен през 2011 г.) и Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. Нашите практики за защита на личните данни са в съответствие с:

•    Принципите за защита на личните данни в рамките на споразумението U.S. – EU и U.S. – Swiss Safe Harbor, свързани с: известие, избор, последващо прехвърляне (прехвърляне до трети страни), сигурност, цялост на данните, достъп и привеждане в изпълнение.

•    Справедливите информационни практики, установени от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (OECD).

•    Рамката за защита на личните данни на форума за азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (APEC)

•    Приложимите за страната национални, държавни и местни закони за защита на личните данни (в декларацията за защита на личните данни, законите на определена страна изискват специфична за дадената страна информация)

Групата на фондацията за финансово счетоводство ( FAF Group ) работи като рекламна част от рекламните дружества на SUBWAY® Group, която включва, но не се ограничава до: Фондовият тръст за реклама на франчайзополучателя на Subway Ltd. (“SFAFT”) е законен тръст на Кънектикът с бизнес адрес: 325 Bic Drive, Milford, CT 06461. Фондовият тръст за реклама на франчайзополучателя на Subway Ltd. (“SFAFT BV”) е холандско дружество с ограничена отговорност с бизнес адрес: Prinsengracht 13, 1015 DK Amsterdam.  Фондът за реклама на на франчайзополучателя на Subway Австралия Pty. Ltd (“SFAFA”) е акционерно дружество с бизнес адрес: Level 1, 42 Amelia Street, Fortitude Valley, Queensland, 4006, Австралия. Фондът за реклама на франчайзополучателя на Subway Канада, Inc./Le Fond De Publicité Des Franchisés Subway Du Canada Inc. (“SFAFC”) е федерална корпорация с бизнес адрес: Monarch Registries, 11210-107 Avenue NW, Main Floor, Ed Monton, AB T5H 0Y1.   Канадският фонд за реклама на франчайзополучателя на Subway (“SFCAT”) е с бизнес адрес: Monarch Registry 11210-107 Ave. NW, Main Floor, Edmonton, AB T5H 0Y1.  Групата на фондацията за финансово счетоводство ( FAF Group) управлява националните и местни рекламни фондове и дейности за ресторантите SUBWAY® и франчайзополучателите на SUBWAY® по света.  SFAFT, SFAFT BV, SFAFA, SFAFC и SFCAT тук общо са наричани FAF Group.

SFAFT BV може да споделя информация, включително лична информация с нейните филиали SUBWAY® Group, която включва, но не се ограничава до: Световното франчайз седалище, LLC (“FWH”), работещо като компания, ориентирана към сферата на услугите за и от името на SUBWAY® System по цял свят, предоставя основни бизнес услуги за следните франчайз дружества: Doctor’s Associates Inc. (“DAI”).  DAI притежава и дава лиценз на търговската марка SUBWAY® и веригата ресторанти SUBWAY® на своите филиали като включва, но не се ограничава до Subway International B.V. (“SIBV”), дружество с ограничена отговорност и франчайзерът на SUBWAY® system за Европа, Subway Systems Australia Pty Ltd (“SSA”), Subway Franchise Systems of Canada, Ltd. (“SFSC”), Subway Partners Colombia C.V. (“SPCCV”), Subway Systems do Brasil Ltda. (“SSB”), Sandwich and Salad Franchises of South Africa Pty Ltd. (“SSFSA”) и Subway Systems India Private Limited (“SSIPL”) за развитието на ресторантите SUBWAY® по цял свят. PT Subway Systems Indonesia (“PTSSI”) е дружество, предоставящо бизнес услуги ексклузивно за франчайзополучателите на SUBWAY® в Индонезия, за и от името на SIBV, франчайзера за Индонезия. DAI притежава и дава лиценз на търговската марка SUBWAY® и веригата ресторанти SUBWAY® на своите филиали за развитието на ресторантите SUBWAY® по цял свят.  FWH, DAI, SIBV, SSA, SFSC, SPCCV, SSB, SSFSA,  SSIPL и PTSSI тук общо са наричани SUBWAY® Group.

SFAFT BV може да споделя информация, включително и лична информация със Subway Real Estate, LLC) (“SRE”), която помага на франчайзополучателите на SUBWAY® Group във воденето на преговори за наемане на недвижими имоти и управление на договорите за наемане и подновяване на същите за всички помещения за ресторанти, които те преотдават на франчайзополучателите, както и техните филиали за наемане на имоти по цял свят, което включва, но не се ограничава до:  Subway Real Estate Corp. (“SREC”), Subway Realty of the Netherlands B.V., Subway Realty Limited, (“SRL”), Subway of Ireland Limited, Subway Partners Realty N.V., Subway Realty de Venezuela, C.A., Subway Real Estate Limited, Subway Realty de Mexico, S.A. de C.V. , Subway Real Estate of France S.A.R.L., Subway Vermietungs –und Servicegesellschaft mbH, Subway Realty of Spain, S.L., Subway Realty of Italy S.r.l., Subway Subs of Sweden AB, Subway International B.V. – Taiwan Branch, и Subway Realty do Brasil, Ltda.SFAFT BV може да споделя информация, включително лична информация с нашите доставчици на услуги на трети страни, която включва, но не се ограничава до: Independent Purchasing Cooperative, Inc. (“IPC”) и неговото изцяло дъщерно дружество Value Pay Services LLC (“VPS”), European Independent Purchasing Cooperative (“EIPC”), Latin America and Caribbean Independent Purchasing Cooperative (“LACIPC”), Independent Purchasing Cooperative (Australasia) Limited (“IPCA”) и Middle East Independent Purchasing Cooperative (“MEIPC”), всяка от които е собственост на лица и работещи дружества, съставени от всички франчайзополучатели на SUBWAY®, намиращи се в географските области, както следва: САЩ и техните територии и Канада (IPC), Европейския съюз (EIPC), Латинска Америка и Карибите (LACIPC), Австралия (IPCA) и Близкия изток (MEIPC). EIPC, LACIPC, IPCA и MEIPC тук общо са наричани Co-op Group.
Цялата лична информация се събира по честен и ненатрапчив начин с Вашето доброволно съгласие. До личната информация никой няма достъп извън конкретната функция, за която информацията е събрана. SFAFT BV уважава личните данни на нашите клиенти на SUBWAY®, нашите служители, лицата, кандидатстващи за работа и останалите посетители на нашите уеб сайтове, които могат да изберат да предоставят лична информация. Ние признаваме необходимостта от подходящи начини на защита и управление на личната информация, предоставена ни от Вас. Настоящата декларация за защита на личните данни ще Ви помогне да разберете какви видове информация можем да събираме, как може да се използва тази информация и с кого може да се споделя.

Настоящата декларация за защита на данните разяснява практиките и процедурите за защита на личните данни относно събраната лична информация онлайн от потребителите на уеб сайта SUBWAY® Restaurant Systems, на адрес: http://www.subway.bg. SIBV е франчайзерът за България. За да прочетете цялата декларация за защита на личните данни за SIBV и за да научите повече за практиките и процедурите за защита на личните данни на SIBV, моля, вижте декларацията за защита на личните данни на SIBV на адрес: http://www.subway.com/FranchisorPolicy/frpolicy-cpeng-bv.pdf.

В опита си да се съобразим със закона и с нашия ангажимент да защитим Вашата лична информация, ние предоставяме следното, което разкрива нашите практики и процедури за защита на личните данни. Моля, обърнете внимание, че настоящата декларация за защита на личните данни не ръководи практиките и процедурите за защита на личните данни на независимо притежаваните и управлявани SUBWAY® Restaurants. Настоящата декларация за защита на личните данни не ръководи и практиките и процедурите за обработка на личната информация на FWH, DAI и останалите филиали на SUBWAY® Group, което включва, но не се ограничава до:   SIBV, SSA, SFSC, SPCCV, SSB, SSFSA, SSIPL и PTSSI, както и SFAFT, SFAFT BV и FAF Group. SFAFT BV Ви препоръчва да прегледате онлайн известието за защита на личните данни на FWH, DAI и SFAFT на адрес: http://www.subway.com/subwayroot/PrivacyNotice.aspx, което разкрива съответните онлайн практики и процедури за защита на личните данни на FWH, DAI и SFAFT.  За да научите повече за онлайн практиките и процедурите за защита на личните данни на SFAFT BV, моля, вижте нашата декларация за защита на личните данни на адрес: http://www.subway.bg, която разкрива цялостните онлайн практики и процедури за защита на личните данни на SFAFT BV.

2. Съгласие

Настоящата декларация за защита на личните данни се прилага за цялата събрана информация за и от името на SFAFT BV, независимо дали е в писмен, устен или електронен вид, чрез който и да е уеб сайт, управляван от или от името на SFAFT BV, което включва, но не се ограничава до: http://www.subway.bg, заедно с които и да е или всички бъдещи уеб сайтове, управлявани от или от името на SFAFT BV.

ЧРЕЗ ИЗПРАЩАНЕТО НА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ ДО SFAFT BV И/ИЛИ ЧРЕЗ ДОСТЪП ИЛИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА НАСТОЯЩИЯ УЕБ САЙТ, ВИЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ SFAFT BV ДА СЪБИРА, ИЗПОЛЗВА И РАЗКРИВА ТАКАВА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО НАСТОЯЩАТА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ И СПОРЕД ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ, КАКТО РАЗРЕШАВА ИЛИ ИЗИСКВА ЗАКОНЪТ.

Ако имате някакви въпроси във връзка с настоящата декларация за защита на личните данни или със защитата на Вашата лична информация, моля, свържете се със служителя по личните данни на SFAFT BV на имейл: .

3.  Съгласие за споделяне и разкриване на информация, включително международен трансфер на данни

В допълнение към съгласието с декларацията за защита на личните данни на уеб сайта, Общите условия, както и всички съответни допълнителни политики, Вие изрично изразявате своето съгласие SFAFT BV да споделя личната информация, която сте предоставили на SFAFT BV, както е описано тук. SFAFT BV може да споделя лична информация със своите филиали и/или доставчици на услуги на трети страни, което включва, но не се ограничава до:  SUBWAY® Group, FAF Group, Co-op Group и VPS. SFAFT BV може да споделя и личната Ви информация с компании, които предлагат помощни услуги на SFAFT BV като например, но не само: процесори на кредитни карти, пощенски услуги на трети страни, уеб хостове, доставчици на техническа поддръжка, изпълнителни центрове, прилагане и/или разследване на бизнес операции или транзакции, защото тези компании могат да се нуждаят от информация за Вас, за да изпълнят разнообразните си функции. Моля, обърнете внимание, че SFAFT BV не контролира тези компании, нито ги упълномощава да използват Вашата лична информация, която SFAFT BV може да сподели с тях по някаква причина, различна от целта, заради която SFAFT BV ги е наел. Вие сте съгласни, че SFAFT BV и тези, с които той споделя Вашата лична информация (Получателите) могат да разкриват и прехвърлят Вашата лична информация по цял свят, включително във и извън САЩ и техните територии, Европейската икономическа зона, Канада и нейните провинции и други географски области, обслужвани от SUBWAY® Group по каквато и да било причина, свързана с операциите и програмите на SFAFT BV.

4. Съгласие за електронно известие, в случай че има пробив в сигурността

Ако се изисква от SFAFT BV или от даден Получател да предостави известие за неупълномощен достъп до определени системи за сигурност, Вие сте съгласни, че SFAFT BV или Получателят могат да направят това, когато е необходимо или доброволно като публикуват това известие на уеб сайта или изпратят известие до всеки Ваш имейл адрес, с който SFAFT BV или Получателя разполагат по добросъвестната преценка на SFAFT BV или Получателя. Вие се съгласявате, че известието до Вас ще се счита като известие до всяко друго лице, което представлявате, и се съгласявате да предоставите това известие до всяко такова лице.

5. Нашата употреба на Вашата лична информация и вид лична информация, която можем да съберем

Използваме Вашата лична информация, за да улесним желаните от Вас услуги. Ние персонализирахме нашата декларация за защита на личните данни, за да можем да дадем точен съвет за използването на личната Ви информация.

За лична информация се счита всяка информация, отнасяща се до личните или материални обстоятелства на лице с установена или подлежаща на установяване самоличност. Лице с подлежаща на установяване самоличност е това лице, което може да се идентифицира пряко или непряко като се направи справка със социално-осигурителния номер и/или идентификационния номер (наричан долу SSN/I.N) или с един или повече фактори, специфични за неговата физическа, физиологическа, умствена, икономическа, културна или социална идентичност.

Личната информация ще включва, но няма да се ограничава до: име (трите имена или инициал на малкото име и фамилно име), моминско име, псевдоним, имейл адрес, домашен адрес, домашен пощенски код, домашен телефонен номер, мобилен телефонен номер, дата на раждане, социално-осигурителен номер и/или идентификационен номер, снимки (особено на лицето или други идентифициращи характеристики, или други идентифициращи характеристики като цвят на очите, кожата и косата, черти на лицето и лични белези като татуировки, белези по рождение, бенки и белези от рани) и видео запис или гласов запис, финансова информация и информация, свързана с трудовата заетост като напр.: лична информация, която може да бъде открита в автобиографии, заявления за кандидатстване, информация за проверка на произхода или в препоръки за работа.

SFAFT BV взема мерки за запазване на поверителността на данните, свързани с Вашия социално-осигурителен номер/идентификационен номер с цел защита на Вашия социално-осигурителен номер/идентификационен номер от неправомерно разкриване и за ограничаване на достъпа до Вашия социално-осигурителен номер/идентификационен номер. SFAFT BV няма да направи достъпен Вашия социално-осигурителен номер/идентификационен номер до широката публика, няма да отпечатва Вашия социално-осигурителен номер/идентификационен номер на каквато и да било карта, няма да изисква от Вас да предоставите Вашия социално-осигурителен номер/идентификационен номер за получаване на достъп до каквито и да било продукти или услуги, няма да препраща Вашия социално-осигурителен номер/идентификационен номер по Интернет, ако връзката не е сигурна или ако Вашият социално-осигурителен номер/идентификационен номер не е кодиран и няма да изисква прехвърлянето на Вашия социално-осигурителен номер/идентификационен номер, за да получите достъп до уеб сайта, без да изисква допълнително разрешение.

Нелична информация е информацията, която вече е предмет на обществено записване или знание. Информацията за контакт с фирмата не се счита за лична и не подлежи на специална защита и може често да се споделя с всеки, който е вътре във или извън бизнеса. Информацията за контакт с фирмата трябва да включва, но не се ограничава до: име на фирмата, адрес на фирмата, телефонен номер на фирмата и не се счита за лична информация при конкретни юрисдикции.

НЕ СЪБИРАМЕ ЧУВСТВИТЕЛНИ ДАННИ

Чувствителните данни представляват информацията, която може да включва, но не се ограничава до пола, расовата или етническа принадлежност на индивида, политическите и религиозни убеждения, членство в синдикати, статус "ветеран", физическо или психическо здраве, увреждания, сексуален живот, сексуална ориентация или криминални (или предполагаеми криминални) деяния, съдебни процедури или присъди. Никога няма да събираме чувствителна лична информация освен в случаите, в които трябва да се съобразим с изискванията за данни за потвърдително действие.

6. Събраната от нас лична информация, предоставена от Вас

SFAFT BV няма да събира лична информация за клиента, освен ако клиентът не се свърже директно с SFAFT BV. За да дадем адекватен отговор по повод притесненията на клиента, Вашата лична информация може да се сподели с нашите филиали в рамките на FAF Group, SUBWAY® Group, SUBWAY® Development Agents (“DA”) и SUBWAY® franchisees. SUBWAY® DA’ са независими контрактори на SUBWAY® Group.   SUBWAY® DA помага при: франчайз продажбите, местоположенията на центровете, обслужването на франчайз нуждите за наемане на имоти, осигуряването на оперативна помощ, функциите, свързани с администрацията и обучението на франчайзополучателите в географската област на DA. Неуспешното предоставяне на необходимата информация на SUBWAY® Group, SUBWAY® DA’s, FAF Group и/или доставчици на услуги на трети страни може да ни попречи да дадем изчерпателен отговор по повод притесненията на клиента.

Притежателите на SUBWAY® карти за лоялност и SUBWAY® карти-подарък (наричани общо “SUBWAY® Card”) могат доброволно да регистрират своите карти чрез http://www.mysubwaycard.com. Нашите доставчици на услуги на трети страни доброволно събират личната информация. Тази информация се използва като част от програмата за загубена/открадната карта. Ако Вие не желаете да получавате промоционални материали, свързани с ползваната от Вас SUBWAY® Card, можете да актуализирате предпочитанията си на http://www.mysubwaycard.com. ТРЯБВА ДА СТЕ НАВЪРШИЛИ тринадесет (13) ИЛИ ПОВЕЧЕ ГОДИНИ, ЗА ДА РЕГИСТРИРАТЕ SUBWAY® CARD.

Например, можете да изберете да комуникирате с нас по някой от следните начини:

•    Абонаментни услуги като напр. имейл и бюлетини.

•    Регистрация на потребителя като напр. достъп до http://www.subwaymobi.com, или http://www.subwaykids.com, или до страници за членове или до страници, чиито членове, които не са достъпни до широката публика.

•    Информация за финансови транзакции като правене на поръчка от http://shop.subway.com/, управляван от Franchise Shipping Center Company, Inc. (“FSC”).

•    Правене на кетъринг поръчка или регистрация за SUBWAY Card с нашите доставчици на услуги на трети страни, IPC и/или VPS на: www.mysubwaycard.com, Subway Express™, www.tellsubway.com, и www.subwaycatering.com,управляван от VPS.

•    Промоции и томболи.

•    Анкети и/или гласуване

При въвеждане на личната Ви информация относно някое от гореспоменатите, SUBWAY® Group или доставчиците на услуги на трети страни, са договорно задължени да предоставят същото ниво на гаранции във връзка с поверителността и сигурността на личната Ви информация, както и да дадат разрешение за надзор, мониторинг и одит на предоставяните услуги. SFAFT BV не разкрива потребителското име и пароли на никого, нито на външно, нито на вътрешно ниво. Моля, обърнете внимание, че когато въвеждате промоция или томбола, SFAFT BV Ви подканва да прегледате официалните правила на промоцията или томболата и декларацията за защита на личните данни, специфична за тази промоция или томбола.

7. Интернет потребители - бисквитки, Интернет протокол (IP) адрес, обобщена информация

Бисквитки - В допълнение към личната информация, използваме устройства за събиране на данни като напр. "бисквитки" на определени уеб страници, които да ни помогнат да анализираме трафика на уеб страницата и измерим промоционалната ефективност. Бисквитката представлява стринг от информация, състоящ се единствено от текст, който даден уеб сайт прехвърля на файла бисквитка на браузъра на твърдия диска на Вашия компютър, така че уеб сайтът да може да запомни кой сте Вие. Бисквитката обикновено съдържа името на домейна, от който е дошла бисквитката, 'жизненият цикъл' на бисквитката и стойност, която обикновено представлява случайно генериран уникален номер. Това ни помага да Ви осигурим по-добро преживяване, докато  разглеждате нашия уеб сайт и също така ни позволява да го усъвършенстваме нашия уеб сайт и предлаганите от нас услуги.

Има няколко важни неща, които трябва да знаете за бисквитките:

•    Предлагаме определени функции, които са достъпни само чрез употребата на бисквитки.

•    Използваме бисквитки, за да подобрим Вашето преживяване в мрежата.

•    Повечето бисквитки са 'сесийни бисквитки', което означава, че в края на сесията се изтриват автоматично от твърдия диск.

•    Можете да срещнете бисквитки от трети страни на определени страници на сайтовете, върху които нямаме контрол. (Напр. ако видите уеб страница, създадена от друг потребител, може да има бисквитка, поставена от тази уеб страница)

За повече информация относно бисквитките и за това как се използват на нашия уеб сайт, моля, вижте нашата политика за бисквитки на адрес: http://www.subway.com/cookiepolicy/cp-bg.pdf.

Включване/изключване на бисквитки - Вие имате възможността да приемате или отхвърляте бисквитки като променяте настройките на Вашия браузър. Може обаче да не сте в състояние да използвате всички интерактивни функции на нашия сайт, ако бисквитките са изключени. За повече информация относно изключването или блокирането на бисквитките, моля, вижте нашата политика за бисквитките на адрес:  http://www.subway.com/cookiepolicy/cp-bg.pdf.

Уеб отметка - наречена още пикселен маркер или пикселен таг или чистене на GIF файлове. Използваме пикселни тагове или прозрачни GIF файлове, които да ни помогнат при управлението на нашата онлайн реклама и промоции.  Тези тагове събират анонимна (персонално неидентифицираща) информация за това кои реклами и промоции отвеждат потребителите на нашия уеб сайт.  С помощта на технологията за бисквитки и тагове, информацията, която събираме и споделяме, е анонимна и е персонално неидентифицираща. Не съдържа Вашето име, адрес, телефонен номер или имейл адрес.

Използвана в комбинация с бисквитките, уеб отметката често представлява прозрачно графично изображение, което обикновено е не повече от 1 пиксел х 1 пиксел, който се поставя на даден уеб сайт или в имейл, използващ се за наблюдение на поведението на потребителя, който посещава уеб сайта или изпраща имейла. Когато HTML кодът за уеб отметката сочи към даден сайт за възстановяване на изображението, по същото време той може да предаде информация като напр. IP адреса на компютъра, който е възстановил изображението, времето и продължителността на разглеждане на уеб отметката, видът браузър, който е възстановил изображението и предварително зададените стойности на бисквитките.

Уеб отметките обикновено се използват от трета страна за наблюдение на активността на сайта. Дадена уеб отметка може да бъде засечена при разглеждане на изходния код на уеб страницата и при търсене на IMG тагове, които се зареждат от различен сървър, а не от останалата част на сайта. Изключването на бисквитките на браузъра ще попречи на уеб отметките да проследят активността на потребителя. Уеб отметката все още ще отчита дадено анонимно посещение, но уникалната информация на потребителя няма да се записва.

Интернет протокол (IP) адрес - Даден Интернет протокол (IP) адрес се свързва с връзката на Вашия компютър с Интернет. SFAFT BV може да използва Вашия IP адрес, за да помогне при диагностициране на проблеми със сървъра на SFAFT BV, да управлява уеб сайта и да поддържа контакт с Вас, докато навигирате в уеб сайта. IP адресът на Вашия компютър може да се използва и за да Ви предостави информация на базата на Вашата навигация в уеб сайта. SFAFT BV не свързва IP адресите с каквато и да била лична информация.

Обобщена информация – използва се за измерване на интереса на посетителите и използването на различни части на уеб сайта и различни програми, ръководени от SFAFT BV. SFAFTBV ще разчита на обобщената информация, която представлява информацията, която не Ви идентифицира, като напр. статистическа и навигационна информация. С помощта на тази обобщена информация, SFAFT BV може да предприеме статистически и други анализи за обобщение на поведението и характеристиките на посетителите. Въпреки че SFAFT BV може да споделя тази обобщена информация с трети страни, нито една част от тази информация няма да позволи на никой да Ви идентифицира или да определи нещо друго, което е лично за Вас

8.  Следване на правилата на Съюза за цифрови реклами

FAF Group използва платформата за осигуряване Evidon, за да се съобрази с междуотрасловата саморегуираща се програма за онлайн поведенческа реклама, управлявана от Съюза за цифрови реклами (DAA) (http://aboutads.info). Като част от тази услуга, онлайн рекламите и уеб сайтовете на FAF Group понякога се доставят с икони, които помагат на потребителите да разберат как се използват данните им и предоставят опции за избор на потребителите, които желаят повече контрол.  Списъкът на нашите рекламни партньори може от време на време да се актуализира. За да се откажете от Интернет рекламата от всички компании, участващи в DAA, посетете http://www.aboutads.info/choices/.

9.  Интернет-базирана/онлайн поведенческа реклама

На някои страници на нашия сайт можем да позволим на рекламни партньори на трети страни да поставят уеб проследяващи инструменти (напр. бисквитки и уеб отметки), за да събират анонимна, персонално неидентифицираща информация относно Вашите действия на страниците (напр. Вашия IP адрес, посетена(и) страница(и), час на посещение). Можем също да споделим и събраната от нас подобна информация с рекламни партньори на трети страни. Тези рекламни партньори могат да използват тази информация (и подобна информация, събрана от други уеб сайтове) за целите на предоставяне на бъдещи таргетирани реклами за Вас, когато посещавате други страници (такива, които не са свързани със SUBWAY®) в рамките на техните мрежи. Тази практика често е наричана "реклама въз основа на интереси" или "онлайн поведенческа реклама".

Страниците на нашия уеб сайт, събиращ информация, която може да се използва от подобни рекламни партньори за рекламни цели въз основа на интереси, може да се идентифицира чрез линк към AdChoices на страницата.

Отказване (страници на сайта). Ако не желаете Вашето сърфиране на такива страница да се използва за рекламни цели въз основа на интереси, можете да кликнете върху линка към AdChoices , за да се откажете от подобно използване от страна на посочения(те) рекламен(-мни) партньори. Дори и да се откажете от тази услуга, все още можем да събираме персонално неидентифицираща информация относно Вашите действия в сайта и да я използваме за рекламни цели, които не се основават на интереси, както е описано в настоящата декларация за защита на личните данни.

Отказване (реклами). Рекламите в сайтове на трети страни, съдържащи линка към AdChoices и линка към настоящата декларация за защита на личните данни, може да са били насочени към Вас въз основа на анонимна персонално неидентифицираща информация, събрана от рекламни партньори с течение на времето и от различни уеб сайтове. Тези реклами предоставят механизъм за отказване от употреба от страна на рекламните партньори на такава информация за рекламни цели въз основа на интереси. Дори и да се откажете от тази услуга, все още можем да събираме и използваме информация от рекламите за рекламни цели, които не се основават на интереси, за да определим ефективността на рекламите.

10.  Деца и събиране на данни

Този уеб сайт не е насочен към деца на възраст под тринадесет (13) години. Разбираме, че децата могат да се опитат да се свържат с нас и по този начин могат доброволно да предоставят лична информация на уеб сайта. Ако сте дете на възраст под тринадесет (13) години, МОЛЯ НЕ представяйте никаква лична информация за себе си на този уеб сайт без преди това да сте поискали разрешение от страна на Вашия(ите) родител(и) или настойник(ици).

Защитата на личните данни на децата е много важна за SFAFT BV.  SFAFT BV, който е филиал на SUBWAY® Group, чиито сървъри са разположени в САЩ, се придържа към американския онлайн закон за защита на личните данни на децата (“COPPA”). Федералната търговска комисия (FTC) има правомощията да издава наредби и прилага закона COPPA, който се отнася до уеб сайтове и онлайн услуги за търговски цели, които са насочени към и събират лична информация от деца на възраст под тринадесет (13) години.  COPPA разяснява какво операторът на уеб сайта трябва да включва в декларацията за защита на личните данни, какви са отговорностите на оператора на уеб сайта, за да защити личните данни на децата и тяхната безопасност онлайн, включително ограничения върху маркетинга за онези деца на възраст под тринадесет (13) години. Изисква се и ние да уведомяваме родителите и/или законните настойници за това как събираме, използваме и разкриваме личната информация на деца на възраст под тринадесет (13) години, както и как получаваме проверимо съгласие от родител, за да могат децата да използват определени функции на сайта. SFAFT BV няма съзнателно да позволи на никого на възраст под тринадесет (13) години да ни предоставя каквато и да било лична информация за себе си (като напр. имена, имейл адрес и тел. номер) по Интернет.  Ако дадено дете е предоставило на SFAFT BV лична информация без съгласието на родител, ние молим родителя на това дете да се свърже незабавно със служителя по личните данни на . Ще положим всички разумни усилия, за да изтрием незабавно информацията на детето от нашите сървъри.  Моля, обърнете внимание, че когато използваме термина 'родител', включваме и законните настойници.  

11.  Събиране и използване на личната информация на франчайзополучател и потенциален франчайзополучател на SUBWAY®

Ако решите да изпратите Вашето заявление за кандидатстване по електронен път, можете да го направите чрез http://www.subway.bg , за да може кандидатурата Ви за потенциален франчайзополучател на SUBWAY® да бъде взета под внимание. Чрез подаване на заявление за кандидатстване по електронен път, Вие сте съгласни с това, че можем да разкрием Вашата лична информация на нашите филиали в рамките на FAF Group, SUBWAY® Group, DA и доставчици на услуги на трети страни като част от тяхното разглеждане на запитването Ви и за да им помогнем да положат съответните маркетингови усилия, свързани с франчайз процеса. Личната информация, събрана от потенциален франчайзополучател включва, но не се ограничава до: име, адрес, тел. номер, факс номер, имейл адрес, дата на раждане, гражданство, образование, криминално досие, данни за банковата сметка за извършване на електронен превод на средства, финансов отчет, история на съдебен спор и идентификационен номер на данъкоплатеца. Информацията на Вашия онлайн формуляр ще стане част от заявлението за кандидатстване за франчайз, което по-късно можете да изпратите. Изискваме от нашите филиали в рамките на SUBWAY® Group и DA да уважават практиките за защита на личните данни на SFAFT BV и да не използват Вашата лична информация за други цели, освен за провеждане на инструктажи.

Всяка лична информация за потенциален франчайзополучател, изпратена на http://www.subway.bg се съхранява на сървър, намиращ се в България. Сървърът се управлява от Publicis AD, доставчик на услуги на трета страна, който се намира в София, България. Информацията на този сървър може да се споделя с:

•    SIBV, франчайзодател на SUBWAY® system. SIBV запазва информацията, за да има записи на всички данни за своята географска област.  SIBV се намира в Амстердам, Холандия.

•    DAI, който е собственикът и лицензодателят на SUBWAY® system, се намира в Милфорд, Кънектикът, САЩ.

•    FWH, която работи като компания, насочена към сферата на услугите за и от името на SUBWAY® System по цял свят, предоставя основни бизнес услуги, базирани в Милфорд, Кънектикът, САЩ.

•    Съответният DA за Вашата географска област.

•    Subway Real Estate, LLC (“SRE”), базиран в Милфорд, Кънектикът, САЩ, както и филиали за наемане на имоти за Вашата географска област.  

SFAFT BV и неговите филиали ще задържат Вашата лична информация толкова дълго, колкото е необходимо, за да изпълнят целта(ите), за която(които) е(са) била(и) събрана(и) и да се съобразят с приложимите закони. Вашето съгласие за такава(такива) цел(и) остава валидно след прекратяване на отношенията ни с Вас.

Уеб сайт:  www.subway.bg се хоства на уеб сървър, предоставен от ns1 LTD със седалище в София, България и управляван от Publicis AD със седалище в София, България. Съдържанието на www.subway.bg, включително актуализациите на съдържанието на потребителя, се управлява от Publicis AD и SFAFT BV. Когато кликнете върху линковете за Свържете се с нас, Поискайте брошура, Станете собственик на франчайз и Изпратете сайт, Вие автоматично сте пренасочени към уеб сайта на SUBWAY®  www.subway.com, където попълвате и изпращате формуляр, който отива директно в базата данни на седалището на SUBWAY®, намиращо се в САЩ. Името на домейна subway.bg е собственост на Doctor's Associates Inc.

Накрая когато станете франчайзополучател на SUBWAY®, Вие се съгласявате с филиала на SFAFT BV, SUBWAY® Group да се разкрива предишна или минала информация за контакт с франчайзополучателя, включително лична информация в документа за разкриване на информация за период от една (1) година след напускане на системата, както се изисква по закон, освен ако не сте посъветвани друго. Свържете се със служителя по личните данни на SFAFT BV на адрес: или със служителя по личните данни на SUBWAY® Group на адрес: , писмено по Ваш избор чрез имейл или по обикновена поща , за да могат Вашите данни или информация за контакт да не се разкриват, поправят или променят, когато продавате или прехвърляте Вашия магазин на SUBWAY® или излизате от системата на SUBWAY® (независимо дали чрез прекратяване или по друг начин). Моля, вижте предоставения по-долу раздел със заглавие "Информация за контакт със служителя по личните данни на SFAFT BV", за да намерите физическия адрес на служителя по личните данни на SFAFT BV и/или служителя по личните данни на SUBWAY® Group.

12.  Мобилна информация

Можете да изпратите личната информация чрез Вашия мобилен телефон, смартфон или таблет. Ако използвате продукти с активирана функция за определяне на местоположението, можете да ни изпратите и информация за местоположението. SFAFT BV не съхранява или не използва тази информация с друга цел, освен за да Ви предостави желаните от Вас услуги. Например, даден мобилен продукт може да използва GPS данни, за да намери ресторант, разположен близо до Вас. Активираните функции за определяне на местоположението са включени по избор и Вие контролирате Вашето участие като можете по всяко време да изключите тези услуги.

SFAFT BV използва разнообразни нови технологии и възможности за избор на социални мрежи, за да комуникира и взаимодейства с потребителите. Тези уеб сайтове и мобилни приложения включват популярни социални мрежи и сайтове като Twitter и Facebook. Ако публикувате актуализации или получите такива от http://www.twitter.com, http://www.facebook.com, и от други уеб сайтове за социално общуване, по време на промоционалния период чрез SMS от Вашия безжичен телефон, доставчикът Ви на безжични услуги може да Ви таксува за всяко текстово съобщение, което изпращате или получавате. Трябва да се консултирате с Вашия доставчик на безжични услуги във връзка с неговите ценови планове, тъй като цените могат да варират. Използването на уеб сайтове за социално общуване на трети лица като Twitter и Facebook, се управлява от практиките за защита на личните данни на тези сайтове. SFAFT BV не улавя или не съхранява Вашата информация за влизане в системата или друга персонално идентифицираща информация за Twitter, Facebook и за други социални мрежи като обаче информацията за сесиите или бисквитките може да се съхранява на Вашия безжичен телефон от техните уеб сайтове.   

Мобилната информация, която събираме

•    Уеб-базираните мобилни приложения могат да използват бисквитки или уеб отметки, както и други методи за персонализиране на Вашето сърфиране в браузъра. Моля, за повече информация вижте декларацията за защита на личните данни на уеб сайта на SFAFT BV.

•    Някои мобилни приложения ще използват Google Analytics (или друг подобен инструмент), за да ни помогнат за по-доброто обслужване на нашите клиенти посредством подобрени продукти, услуги и проверки на мобилните приложения. Тази събрана информация няма да Ви идентифицира пред SFAFT BV. Тя обаче може да ни уведоми анонимно за това кои услуги и функции използвате най-много в рамките на приложението, както и за вида устройство и хардуерни характеристики, страна и използвания език при изтегляне.

•    Използването на услуги от трети лица като сайтове за социално споделяне (напр. Facebook и Twitter) се управлява от практиките за защита на личните данни на тези услуги. SFAFT BV не улавя или не съхранява Вашата информация за влизане в системата или друга персонално идентифицираща информация за тези услуги, но може да се съхранява информация за сесиите или бисквитките.

Споделяне на мобилна информация

•    SFAFT BV не споделя никаква част от събраната информация с трети страни, със следните изключения:
•    SFAFT BV може да предоставя някои лични данни на партньори на трети страни, които предоставят услуги от съществено значение за Вашия мобилен потребителски опит.
•    Всички заявки се изпращат чрез мрежата на мобилния Ви оператор и той може да имат достъп до нея. За повече информация се консултирайте с политиката за защита на личните данни на Вашия мобилен оператор.
•    Някои мобилни продукти и услуги, както и производители, Ви позволяват да си взаимодействате и споделяте информация с други. Например, можете да пожелаете да туитнете или публикувате във Facebook страницата си съдържание от мобилно приложение на SFAFT BV. За да получите допълнителна информация, консултирайте се производителя на Вашето мобилно устройство или с политиката за защита на личните данни на разработчика на приложението или на мобилния продукт.

13.  Мобилни маркетингови промоции и реклама

Ако участвате в някакви рекламни или маркетингови промоции, предоставената от Вас информация, ще се обработва съгласно декларацията за защита на личните данни, специфична за споменатата промоция, която не може и не се прилага към настоящата декларация за защита на личните данни.

Безжични промоционални възможности - SFAFT BV може да предостави на потребителите и зрителите възможността да се регистрират за специални промоции чрез изпращане на текстово съобщение през мобилен телефон и други безжични устройства. От потребителите се изисква да дадат своето съгласие за получаването на подобна информация от SFAFT BV като се регистрират на нашия уеб сайт или чрез безжичното си устройство.  Промоционални възможности могат да се предоставят от SUBWAY® Group, FAF Group, и/или от доставчици на услуги трети на страни на SFAFT BV. Исканата информация като част от процеса за регистрация онлайн може да включва, но да не се ограничава до телефонен номер на потребителя или безжичен имейл адрес (само ако това е изрично поискано) и името на Вашия мобилен оператор.

Моля, обърнете внимание, че повечето безжични трансмисии не са защитени и съществува по-голям риск за това съобщенията или личната информация на потребителя да бъдат прихванати от неизвестна трета страна при използването на безжично комуникационно устройство.

Потребителите, които се регистрират за безжични услуги, съзнават, разбират и се съгласяват с това, че могат да бъдат таксувани от безжичния оператор на потребителя за всички съобщения, изпратени между SFAFT BV и потребителя. Ще се прилагат стандартните цени за съобщения, освен ако не е отбелязано друго. При никакви обстоятелства нашият уеб сайт, SFAFT BV, SUBWAY® Group или негови филиали няма да носят отговорност за каквото и да било таксуване за безжичен имейл или текстово съобщение от страна на потребител или лице, което има достъп до безжично устройство, телефонен номер или имейл адрес на даден потребител.

Прекратяване на безжични услуги от потребител - Потребителите могат да оттеглят съгласието си за получаването на мобилни съобщения от SFAFT BV и/или неговите филиали по следната процедура:

Даден потребител може да отмени по всяко време една или повече услуги чрез своето безжично устройство като използва механизма за отписване, предоставен от SFAFT BV по време на изпращане на съобщението или чрез изпращане на текстово съобщение, което гласи "СПРЕТЕ", "ПРЕКРАТЕТЕ", "АНУЛИРАЙТЕ", "ОТСТРАНЕТЕ", "ОТПИШЕТЕ" ИЛИ "ПРЕКЪСНЕТЕ". SFAFT BV ще прекрати регистрацията на потребителя за най-последната безжична услуга, която е била изпратена на потребителя. Всяка от тези думи, последвана от думата "ВСИЧКИ' в заявката на потребителя за прекратяване, ще анулира всички регистрирани безжични услуги на потребителя с SFAFT BV. Ако потребителят се отпише от една или всички услуга(и) на SFAFT BV чрез своето безжично устройство, услугата(ите) ще бъдат незабавно прекратени и ще анулират предишното включване на услугите на потребителя.

Използване на информация - SFAFT BV няма да използва безжичен телефонен номер, безжичен или конвенционален Интернет имейл адрес или друга информация, изпратена за безжичните маркетингови промоции за каквато и да била друга цел, различна от това да се предоставят желаните услуги, освен ако не Ви предоставим предварително известие за някаква друга употреба. Няма да споделим каквато и да била лична информация с доставчици на услуги на трета страна, освен ако не сте избрали подобно разкриване на информация.

14.  Препратете на приятел или препоръчайте на приятел

Можете да използвате функцията за препоръчване на приятел (на уеб страница, в имейл от рекламен банер или друг вид комуникация), за да информирате приятел във връзка с уеб страницата или промоцията на SFAFT BV.  SFAFT BV може да използва какъвто и да било предоставен имейл адрес при използване на функцията за препоръчване на приятел за да изпрати първоначален и последващ имейл до получатели във връзка с конкретната промоция, продукт или услуга, в която сте отбелязали, че Вашият "приятел" може да проявява интерес.

15.  Отказване от имейл бюлетини

Може да имате възможност да избирате дали да получавате имейл съобщения от SFAFTBV. SFAFTBV ще Ви изпраща имейли само ако изберете да ги получавате. Ако изберете да получавате имейл съобщения, SFAFTBV периодично ще Ви изпраща новини за нови допълнения към уеб сайта, както и специални оферти и промоции, от които можете да се възползвате. Ако в даден момент решите, че не искате да получавате този тип съобщения от SFAFTBV, можете да се откажете като кликнете върху линка за отписване в долната част на всеки имейл на SFAFT B, да актуализирате предпочитанията си за контакт за акаунта си или да се свържете със служителя по личните данни на SFAFT BV на адрес: .

16.  Споделяне на лична информация

SFAFT BV не продава лична информация на трети страни.  Можем да споделим лична информация с нашите доставчици на услуги, консултанти и филиали за наши вътрешни бизнес цели.   Освен в случаите, описани в настоящата декларация за защита на личните данни, SFAFT BV няма да споделя лична информация с трета страна, освен ако даден клиент не пожелае и не се съгласи с подобно разкриване на информация или това разкриване не се изисква от закона или не е разрешено от него.

Можем да споделим Вашата лична информация с посредници, филиали или доставчици на услуги, които действат за или от името на SFAFT BV във връзка с бизнеса на SFAFT BV или за по-нататъшната обработка на данни в съответствие с целта(ите), за които тези данни са били първоначално събрани, напр. поддържане на сигурни бази данни от трета страна. Изискваме от нашите посредници, филиали и доставчици на услуги да дадат своето писмено съгласие за спазване на поверителността и сигурността на личната информация, която пазят от името на SFAFT BV и да не я използват за други цели, различни от причината, поради която сме ги ангажирали с това задължение. Изискваме от третите страни, които ангажираме, да защитават разкритата от нас лична информация съгласно всички приложими изисквания за защита на личните данни и общите принципи за защита на личните данни, описани в настоящата декларация за защита на личните данни.

Личната информация, която предоставяте на SFAFT BV, се счита за придобивка на компанията и може да се разкрива и/или прехвърля на трета страна в случай на планирана или действителна покупка, продажба, отдаване под наем, сливане, обединяване и всякакъв друг вид придобиване, разпореждане или финансиране на всичко или на каквато и да било част от SFAFT BV или на каквито и да било бизнес активи или дялове на SFAFT BV или разделяне от него, за да може клиентът да продължи да получава същите продукти и услуги от третата страна.

Въпреки че полагаме всички усилия, за да защитим личните данни на потребителя, ние запазваме правото си да разкриваме лична информация на трета страна при определени ограничени обстоятелства, а именно: да спазим даден закон, наредба, заповед за обиск, призовка, съдебно производство, съдебна заповед или ако това не се изисква от закона, да приложим нашите политики или договори, да съберем дължимите си суми, да защитим потребителите на сайтовете ни от измама или злоупотреба при извънредни ситуации, когато безопасността е изложена на риск, както се определя от SFAFT BV или по друг начин, където е необходимо установяване, упражняване или защита на правните претенции.  Освен това от време на време за целите на сигурността могат да се разглеждат файлове със сървърни записи като напр. с цел разкриване на неразрешено действие на уеб сайта. В такива случаи данните за файловете със сървърни записи, съдържащи IP адреси, ще бъдат споделяни с правоприлагащите органи, за да могат да идентифицират потребители във връзка с провежданото разследване на неразрешени действия.

17.  Сигурност

Стремим се да защитаваме Вашите лични данни с помощта на физически, електронни или процедурни мерки за сигурност, подходящи за чувствителната информация, която е под наш контрол. Пазим Вашата лична информация в Интернет пространството като използваме стандартни за индустрията практики. Въпреки че не съществува "гарантирана сигурност" нито във, нито извън Интернет пространството, ние полагаме разумни търговски усилия, за да може събирането и сигурността на такава информация да съответства на нашата декларация за защита на личните данни и на приложимите закони и наредби.

Към момента нашият уеб сайт използва разнообразни мерки за сигурност, за да защити личната информация от потребителите във и извън SFAFT BV, включително използването на механизми за кодиране (напр. криптографски Интернет протокол (Secure Socket Layers (SSLs)), защита с парола и други мерки за защита, които ще помогнат за предотвратяването на неразрешен достъп до Вашата персонално идентифицирана информация.  Това помага за запазване на поверителността, защитата на личните данни и целостта на Вашите транзакции като предпазва и Вашата поверителна информация като напр. номера на кредитната карта, онлайн формуляри и финансови данни от загуба, злоупотреба, прихващане и хакерство.

Фишинг - кражба на самоличност и практиката понастоящем известна като 'фишинг' са от голямо значение за SFAFT. Следователно основен приоритет е пазенето на информация, което ще Ви помогне да се предпазите от кражба на идентичност. Не изискваме и няма да изискваме по което и да било време чрез незащитен или нежелан имейл или телефон информация за кредитната Ви карта, потребителското име на акаунта Ви, паролата за влизане в системата, социално-осигурителния Ви номер или националния Ви идентификационен номер. За повече информация във връзка с "фишинг" практиката, посетете уеб сайта на Федералната търговска комисия http://www.consumer.ftc.gov/articles/0003-phishing.

18.  Съхранение, задържане и точност на личната информация

Предприети са всички разумни стъпки с цел защита на Вашата лична информация от загуба, неразрешен достъп, употреба, изменение, разкриване или какъвто и да било вид злоупотреба. SFAFT BV предприема всички разумни стъпки, за да гарантира, че Вашата лична информация е точна, актуална, пълна, уместна и неподвеждаща.  SFAFT BV ще задържи Вашата лична информация толкова дълго, колкото е необходимо, за да изпълни целта(ите), за която(които) е(са) била(и) събрана(и) и да се съобрази с приложимите закони.  Вашето съгласие за такава(такива) цел(и) остава валидно след прекратяване на отношенията ни с Вас.

SFAFT BV може да съхранява Вашата лична информация във филиала ни, в базата данни на FWH със седалище в САЩ и/или в други страни извън Европейската икономическа зона (“EEA”). Освен това някои от нашите доставчици на услуги могат да се намират в САЩ или в други страни извън Европейската икономическа зона (“EEA”) и ще се подчиняват на законите на местната юрисдикция. В резултат на това при определени обстоятелства, САЩ и други чужди правителства, съдилища, правоприлагащи или регулаторни агенции могат да имат право на достъп до личната информация, събирана и съхранявана от SFAFT BV.

19.  Достъп, контрол и актуализация на Вашата лична информация

Можете да се свържете със служителя по личните данни, за да получите достъп, коригирате или изтриете Вашата лична информация. Ако е необходимо, служителят по личните данни ще се свърже с друго лице, което ще Ви помогне да изпълните желаната от Вас задача.   Искаме да сме сигурни, че в архивите си съхраняваме само най-точната и актуална лична информация.   Можете да ни изпратите имейл на за да актуализирате Вашата информация за контакт.  За да защитим Вашите лични данни, ние предприемаме разумни стъпки, които ни помагат в проверката на Вашата самоличност, преди да осигурим достъп или извършим някакви промени.  

20.  Информация за контакти със служителя по личните данни на SFAFT BV

Ако имате някакви въпроси или притеснения, моля, свържете се със служителя по личните данни на SFAFT BV на адрес:

SFAFT BV Privacy Officer,
c/o Subway Franchisee Advertising Fund Trust B.V.
Prinsengracht 13, 1015 DK
Amsterdam, The Netherlands
Телефон: +31-20-531-7300
Факс:                 +31-20-531-7301
Имейл адрес:          

Със служителят по личните данни на SUBWAY® Group може да се свържете на адрес:

SUBWAY® Group Privacy Officer
c/o Franchise World Headquarters, LLC
325 Bic Drive
Milford, CT, 06461
USA
Телефон:      (203) 877-4281 или безплатен тел.:  1-800-888-4848
Факс:         (203) 783-7479
Имейл адрес:         

Или нашият формуляр за заявка на лична информация можете да изтеглите тук:  http://www.subway.com/subwayroot/InfoRequestForm.pdf.  

Ще разгледаме Вашия случай и ще се опитаме да разрешим всички проблеми.

21.  Линкове към уеб сайтове и трети страни, които не са свързани със SFAFT BV

Моля, обърнете внимание, че уеб сайтът http://www.subway.bg може да съдържа линкове към други уеб сайтове за Ваше удобство и информация. SFAFT BV няма контрол върху тези сайтове или техните практики за защита на личните данни, които могат да са различни от www.subway.bg. Декларацията за защита на личните данни на SFAFT BV не може и не се отнася за външни уеб сайтове. Ние не приемаме и не правим никакви изявления за уеб сайтовете на трети страни. Личната информация, която избирате да предоставите на независими трети страни не се включва в декларацията за защита на личните данни на SFAFT BV. Препоръчваме Ви да прегледате политиката за защита на личните данни на всяка компания или уеб сайт преди да изпратите Вашата лична информация. Някои трети страни могат да изберат да споделят личната информация с SFAFT BV и това споделяне се ръководи от политиката за защита на личните данни на компанията на трета страна, а не от декларацията за защита на личните данни на SFAFT BV.

22.  Социални мрежи и онлайн работа

SFAFT BV може да използва разнообразни нови технологии и възможности за избор на социални медии, за да комуникира и взаимодейства с потребителите SUBWAY®. Тези сайтове и приложения включват популярни социални мрежи и медийни сайтове, общности със софтуер с отворен изходен код и др. За да може по-добре да включи обществеността в постоянен диалог, SFAFT BV използва няколко платформи на трети лица, които включват, но не се ограничават до Facebook, Twitter и YouTube.  Уеб сайтовете и приложенията на трета страна са уеб-базирани технологии, които не работят или не се контролират ексклузивно от SFAFT BV.  В тези сайтове, които са свързани със SUBWAY®, можете да разкриете определена лична информация на SFAFT BV или на трети страни. Освен в случаите, когато служителят на SFAFT BV използва Вашата лична информация с цел отговаряне на специфично съобщение или заявка, SFAFT BV няма да използва, споделя или задържа Вашата лична информация.

Към този момент SFAFT BV разполага с два (2) акаунта в социалните мрежи:
https://www.facebook.com/subwaybg
https://twitter.com/subwaybulgaria

Facebook:  На страницата във Facebook https://www.facebook.com/subwaybg , служителите на SUBWAY® Group и/или FAF Group публикуват интересни новини и други материали за хората. Ако имате акаунт във Facebook или сте харесали страницата във Facebook https://www.facebook.com/subwaybg , можете да публикувате коментари или да щракнете върху бутона 'харесай' на отделните новини. Ако коментирате или щракнете върху бутона 'харесай', личната информация може да стане достъпна за служителите на SUBWAY® Group и/или FAF Group, за упълномощеният представител, изпълняващ функцията на администратор на Facebook страницата ни, както и за други посетители на Facebook. Количеството достъпна лична информация ще зависи от Вашите собствени настройки за защита на личните данни във Facebook. Можете изцяло да избегнете показването на всякаква лична информация като не създавате акаунт, не публикувате коментари и не щраквате върху опциите за харесване във Facebook. Служителите на SUBWAY® Group и/или FAF Group не събират, не използват и не разкриват никаква лична информация за посетителите, които коментират или харесват страницата на SUBWAY® във Facebook. Facebook събира и докладва за персонално неидентифицираща информация относно дейности в страниците във Facebook. Тази информация е защитена с парола и е достъпна само за служителите на SUBWAY® Group /или FAF Group, за членовете на SUBWAY® Communications и уеб екипите, както и за други определени служители, които изискват тази информация, за да изпълнят задълженията си. Политиката за защита на личните данни във Facebook е достъпна на адрес: http://www.facebook.com/about/privacy/.

Twitter: FWH използва Twitter, за да изпраща кратки съобщения (до 140 символа) или туитове, за да споделя информация с посетителите относно SUBWAY® Restaurants и да отговаря на коментари и запитвания, изпратени чрез акаунта ни в Twitter: https://twitter.com/subwaybulgaria. Докато посетителите могат да четат Twitter feeds на SUBWAY® Group без да се абонират за тях, посетителите, желаещи да се абонират за (или да следват) Twitter feeds на SUBWAY® Group, могат да създадат акаунт в Twitter на адрес http://www.twitter.com. За да създадете акаунт, трябва да предоставите някаква лична информация като име, потребителско име, парола и имейл адрес. Посетителите имат възможност да предоставят допълнителна лична информация, включваща кратка автобиография, местоположение и снимка.

Повечето лична информация, която предоставяте в акаунта си в Twitter, е достъпна за широката публика, но чрез промяна в настройките за защита на личните данни в уеб сайта на Twitter (twitter.com), можете да извършвате промени за това каква част от личната Ви информация може да остане видима за останалите. Служителите на SUBWAY® Group и/или FAF Group наблюдават броя абонати и отговарят на коментари и запитвания чрез Twitter, но служителите никога не присвояват личната информация на последователите в Twitter. SUBWAY® Group и/или FAF Group не събират, не пазят, не разкриват и не споделят никаква лична информация за хората, които следват SUBWAY® в Twitter. Политиката за защита на личните данни в Twitter е достъпна на адрес: http://twitter.com/privacy.

Франчайзополучателите на SUBWAY® могат да имат възможността да спонсорират своите собствени страници във Facebook, акаунтите в Twitter и акаунтите в Youtube. Моля, обърнете внимание, че декларациите за защита на личните данни на индивидуалните страници в социалните мрежи на франчайзополучателите на SUBWAY®, се намират на индивидуалните уеб сайтове на франчайзополучателите на SUBWAY®. Декларацията за защита на личните данни на SFAFT BV не управлява практиките за обработка на личната информация, както и процедурите за индивидуалните страници в социалните мрежи на франчайзополучателите на SUBWAY® и техните индивидуални уеб сайтове.

23. Вашите права за защита на личните данни в Калифорния (както е предвидено в Раздел 1798.83 от гражданския кодекс на Калифорния)

Даден жител на Калифорния, който е предоставил лична информация на дадена фирма, с която той/тя е установил бизнес отношения за лични, семейни или домакински цели ("Клиент на Калифорния) има право да изисква информация за това дали фирмата е разкрила лична информация на каквито и да било трети страни за преките маркетингови цели на трети страни. По принцип ако фирмата е разкрила такава лична информация, при получаване на искането от страна на клиента на Калифорния, фирмата се задължава да предостави списък на всички трети страни, пред които е била разкрита лична информация през предходната календарна година, както и списък на разкритите категории лична информация. Въпреки това по силата на закона, фирмата не се задължава да предостави гореописаните списъци, ако тя приема или разкрива пред обществеността (в своята декларация за защита на личните данни) политика за неразкриване на личните данни на клиента на трети страни за техните преки маркетингови цели, освен ако клиентът първи не е изразил своето съгласие за разкриване на информация, докато фирмата поддържа и разкрива тази политика. По скоро фирмата може да се съобрази със закона като уведоми клиента за правото му да предотврати разкриването на лична информация и като осигури безплатни средства, за да упражни това право.

24. Спазване на споразумението U.S. – EU и U.S. – Swiss Safe Harbor

SFAFT, който е филиал на SFAFT BV, отговаря на изискванията за спазване на споразумението Safe Harbor на Министерството на търговията на САЩ във връзка с прехвърлянето на лична информация от Европейската икономическа зона (EEA) или от Швейцария към САЩ. SFAFT е самостоятелно сертифициран филиал съгласно рамките за защита на личните данни на споразумението Safe Harbor, както е изложено от Министерството на търговията на САЩ, Европейската комисия и Федералната защита на данните и от комисаря по информация на Швейцария относно събирането, съхранението, използването, прехвърлянето и друга обработка на личните данни, прехвърлени от Европейската икономическа зона или от Швейцария към САЩ съгласно Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и швейцарския федерален закон за защита на данните (FADP), влязъл в сила от юли 1993 г. и изменен през януари 2008 г. Организациите трябва да спазват принципите за защита на личните данни в рамките на споразумението U.S. – EU и U.S. – Swiss Safe Harbor, които са: Известие - Лицата трябва да се уведомяват за събирането на техните данни и за това как ще бъдат използвани;

•    Избор - Лицата трябва да имат възможността да се откажат от събирането и прехвърлянето на данни на трети страни;

•    Последващо прехвърляне (Прехвърляне на трети страни) - Прехвърлянето на данни на трети страни може да стане само при организации, които следват адекватни принципи за защита на личните данни;

•    Сигурност - Трябва да се полагат разумни усилия, за да се предотврати евентуалната загуба на вече събраната информация;

•    Цялост на данните - Данните трябва да са уместни и надеждни за целите на тяхното събиране;

•    Достъп - Лицата трябва да могат да имат достъп до съхраняваната за тях информация, както и да я коригират или изтриват, ако тя е неточна;

•    Изпълнение - Трябва да съществуват ефективни средства за изпълнението на тези правила.

SFAFT BV може да прехвърля събраната от нас лична информация на страни извън ЕС и Швейцария, в които първоначално сте предоставили Вашата лична информация. Моля, обърнете внимание, че тези страни може да нямат същите закони за защита на личните данни, каквито имат ЕС и Швейцария. Когато SFAFT BV прехвърля Вашата лична информация на други страни извън ЕС и Швейцария, ние ще защитаваме Вашата лична информация, както е описано в настоящата декларация за защита на личните данни.

Повече информация във връзка с процесите на сертифициране и принципите за защита на личните данни в рамките на споразумението Safe Harbor можете да намерите на адрес: www.export.gov/safeharbor. Когато не е самостоятелно сертифициран съгласно рамките на споразумението U.S. - EU и U.S.-Swiss Safe Harbor, SFAFT BV признава принципите за защита на личните данни на споразумението Safe Harbour и се стреми да отговори на тези изисквания.

Освен това, Министерството на Търговията на САЩ поддържа списък на всички съвместими организации, който може да бъде достъпен на: http://web.ita.doc.gov/safeharbor/shlist.nsf/webPages/safe+harbor+list.

25. Членове на Европейския съюз

Като част от участието на SFAFT в рамките на споразумението Safe Harbor, SFAFT, който е филиал на SFAFT BV, се е съгласил да разрешава спорове посредством органите на ЕС и/или швейцарските органи за защита на личните данни (“EU/Swiss DPA’s”), за да служи като независим механизъм, към който да се прибягва при разрешаването на спорове, произтичащи от събиране, употреба и задържане на лична информация, прехвърляна от страни-членки на ЕС или Швейцария към SFAFT, който се намира в САЩ.  Като избира органите на ЕС и/или швейцарските органи за защита на личните данни, които да служат като независим механизъм, към който да се прибягва при разрешаването на спорове, SFAFT плаща необходимата годишна такса на американския съвет за международен бизнес (“USCIB”), който действа като надеждна трета страна от името на органите на ЕС и/или швейцарските органи за защита на личните данни по отношение на спорове, свързани с спазването от страна на SFAFT на рамките на споразумението Safe Harbor.  Ако имате някакви въпроси, притеснения или оплаквания относно спазването от страна на SFAFT на рамките на споразумението Safe Harbor, моля, свържете се със служителя по личните данни на SFAFT на: faf. Можете да се свържете с уеб сайта на Федералната търговска комисия: http://export.gov/safeharbor/eg_main_018273.asp или по имейл:  
Имейл на екипа на Safe Harbor: .

26.  Привеждане в изпълнение

FAF Group използва подход за извършване на самооценка, за да осигури съответствие с настоящата декларация за защита на личните данни и периодично проверява дали настоящата декларация за защита на личните данни е точна, изложена на видно място, достъпна, спазвана и съдържаща предназначената информация, включена в рамките на споразумението Safe Harbor. както е посочено по-горе.

Ако сте жител на Европейската икономическа зона (“EEA”) или на Швейцария и имате някакви въпроси, притеснения или оплаквания относно съответствието на FAF Group с рамките на споразумението Safe Harbor, моля, свържете се с посочения служител по личните данни на FAF Group на: faf, който наблюдава спазването на FAF Group на законите за защита на личните данни, които могат да се изискват от различни държавни, федерални и международни закони във връзка с всеки или всички уеб сайтове, управлявани от и от името на FAF Group. Ако дадено оплакване или спор не могат да бъдат разрешени чрез вътрешния процес на FAF Group, то FAF Group се съгласява да разрешава споровете посредством органите на ЕС и/или швейцарските органи за защита на личните данни, за да служи като независим механизъм, към който да се прибягва при разрешаването на спорове.

27. Международни декларации за защита на личните данни

SFAFT BV, който е филиал на SUBWAY® Group, Ви съветва да прегледате политиката за защита на личните данни на Вашата страна на: www.subway.com. За да видите политиката за защита на личните данни на Вашата страна, отидете на:  http://www.subway.com/subwayroot/exploreourworld.aspx.  Най-отгоре на страницата, моля, щракнете върху СМЯНА НА ДЪРЖАВА или РЕГИОН, което ще Ви отведе на страницата ИЗСЛЕДВАЙТЕ НАШИЯ СВЯТ. За да изберете Вашата страна, щракнете върху името на страната, после отидете най-долу на страницата на страната и щракнете върху линка ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ, за да разгледате политиката за защита на личните данни на уеб сайта, специфичен за Вашата страна.

28.  Промени в нашата декларация за защита на личните данни

От време на време SFAFT BV ще актуализира настоящата декларация за защита на личните данни. Когато SFAFT BV публикува промени в настоящата декларация за защита на личните данни, Вие ще прегледате датата на "ПОСЛЕДНА РЕДАКЦИЯ" от настоящата декларация за защита на личните данни. Ако има промени в материала на настоящата декларация за защита на личните данни, SFAFT BV ще Ви уведоми по имейл или чрез известие, поставено на началната Ви страница. SFAFT BV Ви съветва периодично да преглеждате настоящата декларация за защита на личните данни, за да бъдете информирани за това как SFAFT BV защитава личната Ви информация и да бъдете наясно с всички промени в декларацията ни за защита на личните данни.  Ако продължите да използвате уеб сайта след публикуването на каквито и да било промени в декларацията за защита на личните данни, това ще означава, че сте съгласни с извършените промени.  Настоящата декларация за защита на личните данни е включена във всички Обши условия, ръководещи различните уеб сайтове и всички програми или услуги, управлявани или ръководени от или от името на SFAFT BV. Всички промени в настоящата декларация за защита на личните данни са ефективни веднага след тяхното публикуване от страна на SFAFT BV.

29. Общи условия за употреба на уеб сайта

Всички Общи условия, които управляват използването на този уеб сайт, се намират на: http://www.subway.com/page/terms_of_use и съдържат важни клаузи, които отхвърлят и изключват от отговорност FWH, SUBWAY® Group и техните рекламни дружества във връзка с Вашето използване на нашия уеб сайт и включват клаузи, определящи приложимия закон и изключителна юрисдикция за разрешаването на всички спорове във връзка с Вашата употреба на този уеб сайт. Всяка от тези клаузи се прилага към всички спорове, които могат да възникнат във връзка с настоящата декларация за защита на личните данни и със събирането, използването и разкриването на Вашата лична информация и важат с еднаква сила и са еднакво ефективни все едно са били възпроизведени директно в настоящата декларация за защита на личните данни.